Zdawanie spisów gołębi dorosłych 2021


Dodano 21 marca 2021 o godz. 10:31

Zarząd Oddziału informuje, że spisy gołębi dorosłych należy dostarczyć najpóźniej do wtorku 06.04.2021 (termin ostateczny).

Wzorem roku ubiegłego, spisy można dostarczać:

- do Prezesów Sekcji

- do rachmistrza (osobiście lub mailowo - misiekrog@gmail.com)

- do skrzynki na listy przy siedzibie sekcji Żukowo

Spisy proszę przygotować w dwóch egzemplarzach, z czego jeden musi być podbity przez lekarza weterynarii.

Uwagi do spisów:

- Pierwszych 50 gołębi na spisie gołębi dorosłych będą zaliczane do Mistrzostwa Polski, Regionu i Okręgu oraz Mistrzostwa Oddziału "z 50-tki".

- Gołębie do spisu należy wpisać w oparciu o obrączki rodowe tj. od gołębi najstarszych do rocznych, a wewnątrz danego rocznika numerami od najmniejszego do największego wg wzorów podanych w Regulaminie Lotowo-Zegarowym PZHGP obowiązującego od roku 2012.

- Barwę gołębi należy wpisać w oparciu o obowiązujący wykaz barw gołębi zatwierdzony przez PZHGP i FCI dla danego systemu ESK (proszę nie używać cyfr kodu).

- Płeć gołębi oznaczamy: samiec - "10" lub "1", samica - "01" lub "0".

- Hodowca zobowiązany jest do posiadania kart własności do wszystkich gołębi.

Hodowca chcący brać udział we współzawodnictwie DERBY składa dodatkowo spis gołębi dwuletnich w ilości do 15 szt, zaobrączkowanych olimpijską obrączką rodową „Derby” - gołębie te muszą być również ujęte na ogólnym spisie gołębi dorosłych.


Sprawozdanie Oddziału Kartuzy-Żukowo


Dodano 21 lutego 2021 o godz. 15:03

  1. W dniu 19.02.2021r. odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Oddziału. W związku z obowiązującym stanem epidemii i narzuconymi obostrzeniami w kraju przeprowadzono głosowanie w trybie stacjonarnym zachowując wszelkie wytyczne sanitarne oraz ilościowe osób. Głosowano nad Uchwałą nr 1/2021 (dot. udzielenia absolutorium dla zarządu Oddziału za rok 2020)  i Uchwałą nr2/2021 (dot. zatwierdzenia preliminarza na rok 2021)
  2. Delegaci przybywając na swoje godziny otrzymali do wglądu Sprawozdanie Finansowe za rok 2020, protokół z kontroli komisji rewizyjnej oraz preliminarz na rok 2021.
  3. Po zapoznaniu się Delegaci otrzymywali karty do głosowania gdzie oddawali swoje głosy na wyżej wymienione Uchwały.
  4. Na 39 wybranych delegatów, przybyło 31.
  5. Nad przyjęciem Uchwał głosowało 31 delegatów:

         Za – 30

         Przeciw  - 0

         Wstrzymało się – 1

         Uchwałę nr1/2021 i Uchwałę nr2/2021 przyjęto. ( Uchwały dostępne w zakładce PZHGP/Dokumenty/Komunikaty )

Zarząd Oddziału pragnie podziękować za tak liczne przybycie oraz stosowanie się do zasad jakie obowiązują obecnie w naszym kraju.

Życzymy dużo zdrowia i szybkiego powrotu do normalności.

DOBRY LOT


Harmonogram oddziałowego zebrania sprawozdawczego - Żukowo 19.02.2021


Dodano 15 lutego 2021 o godz. 21:22

W związku z nadal panującymi obostrzeżeniami covidowymi, zgodnie z zaleceniem okręgu zebranie sprawozdawcze będzie miało wyjątkowy charakter. Na zebraniu zostaną podjęte 2 uchwały, absolutorium dla zarządu i preeliminarz budżetowy na 2021 rok. Bez tego oddział nie może dalej funkcjonować, dlatego prosimy o poważne potraktowanie sprawy i 100% obecność. Poniżej znajduje się harmonogram zebrania, z wyznaczonymi godzinami dla wszystkich delegatów, gdyby ktoś nie mógł być na swoją godzinę, to zapraszamy na koniec na godzinę 20:00. HARMONOGRAM:

18:00 Rozpoczęcie zebrania

Ellward Zenon, Żołnowski Wojciech, Porwicki Marcin, Rogalewski Michał, Kreft Mirosław

18:10 Drawc Kazimierz, Eron Henryk, Pyszka Józef

18:20 Drewing Andrzej, Drewing Piotr, Uzdowski Jerzy

18:30 Gorlikowski Jacek, Kaszubowski Marcin, Lasota Michał

18:40 Joniak Waldemar, Zawal Piotr, Zawal Sławomir

18:50 Furman Łukasz, Mądry Kazimierz, Skierka Piotr

19:00 Erdman Piotr, Langa Marek, Lewańczyk Tomasz

19:10 Kobiela Rafał, Krauze Bogdan, Sitterle Ryszard

19:20 Flisikowski Adam, Puzdrowski Czesław, Puzdrowski Mirosław

19:30 Długosz Grzegorz, Pawelec Krzysztof, Stolc Zenon

19:40 Drawc Dariusz, Król Roman, Stencel Janusz

19:50 Gojtowski Zdzisław, Grzenkowicz Witold, Rogalewski Kazimierz

20:00 Pozostali zainteresowani

20:10 Zakończenie zebrania


Odszedł nasz kolega...


Dodano 7 stycznia 2021 o godz. 17:14


Życzenia Świąteczne


Dodano 25 grudnia 2020 o godz. 11:28

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Zarząd Oddziału pragnie przesłać najserdeczniejsze życzenia. Niech te Święta będą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Życzymy, aby odbyły się w spokoju, radości wśród Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich Bliskich osób. A wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy dużo zdrowia i szczęścia. Niech nie opuszcza pomyślność i spełnią się te najskrytsze marzenia.

 


KOMUNIKAT NR 7/2020 Zarządu Okręgu Gdańsk PZHGP


Dodano 15 listopada 2020 o godz. 13:28

Ze względu na wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U.poz.1758), Zarząd Okręgu Gdańsk odwołuje wystawę Okręgową zaplanowaną na 5-6 grudzień 2020. Jednocześnie Zarząd Okręgu rekomenduje Zarządom Oddziałów aby nie organizować wystaw Oddziałowych. Zgodnie z przesłanym do Okręgów pismem Zarządu Głównego z dnia 21.10.2020 r, o ewentualnej wystawie ogólnopolskiej (po ustaniu przeszkód wynikających z bieżącej sytuacji) uczestniczyć będą tylko gołębie w kategoriach sportowych, które można wyłonić bez organizowania wystaw. W związku z powyższym w celu wyłonienia reprezentacji Okręgu Gdańsk, Zarządy Oddziałów do dnia 30.11.2020 zgłoszą gołębie.

Po weryfikacji kart ocen przez Zarząd Okręgu, zostanie opublikowane na stronie okręgu zestawienie z gołębiami w klasach sportowych.Neubrandenburg


20 września 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-09-28 20:42Pasewalk


13 września 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-09-13 19:43Nowogard


6 września 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-09-06 19:53Połczyn Zdrój


30 sierpnia 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-08-31 22:36Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl